O firmie

MPRD Spółka z o.o. w Chełmie to przedsiębiorstwo działające jako spółka miejska od 2000 roku. Powstała w wyniku przejęcia części majątku Zarządu Dróg Miejskich, zakładu, usług i produkcji pomocniczej oraz pracowników tej jednostki organizacyjnej i przekształcenia w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka działa na podstawie umowy Spółki zawartej Aktem notarialnym repertorium A Nr. 46032000, z dnia 08.06.2000r. ze zmianami (tekst jednolity akt notarialny z dnia 07.06.2004r. repertorium A Nr. 27522004). Chociaż nasze przedsiębiorstwo powstało 1 lipca 2000 roku, to posiada długoletnie, szerokie doświadczenie – bowiem firma kontynuuje przedmiotową działalność sięgającą 1973r. Nasza kadra to ludzie wykształceni, zaangażowani w swoją pracę, dysponujący dużym doświadczeniem i posiadający wymagane uprawnienia. Posiadanie stałej i odpowiednio przeszkolonej siły roboczej daje możliwość ciągłego podnoszenia jakości wykonywanych robót i wydajności pracy oraz pewność, że potencjał techniczny Przedsiębiorstwa jest prawidłowo wykorzystany.
Skip to content