Nasza oferta

Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o. o. w Chełmie proponuje Państwu skorzystanie z szerokiej gamy naszych usług. Mamy do zaoferowania potwierdzone wieloletnim doświadczeniem wykonawstwo następujących rodzajów robót:

W zakresie budownictwa komunikacyjnego i uzbrojenia terenu:

  • budowa, przebudowa, modernizacja dróg i ulic wszystkich rodzajów i klas;
  • budowa, przebudowa chodników, placów, ciągów pieszo — jezdnych;

W zakresie bieżącego utrzymania pasów drogowych:

  • oznakowanie poziome i pionowe dróg, ulic i placów;
  • remonty cząstkowe i kompleksowe wszystkich rodzajów nawierzchni dróg, ulic, placów i ciągów pieszo — jezdnych;
  • zimowe utrzymanie dróg i ulic;

W zakresie gospodarki terenami zielonymi:

  • zakładanie i pielęgnacja zieleńców;
  • zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu, nasadzenia, wycinki, drzew i krzewów, frezowania pni;

W zakresie usług sprzętowych, laboratoryjnych:

  • wynajem sprzętu budowlanego (koparki, podnośnika samochodowego, dźwig samochodowy);
  • badanie zagęszczenia piasku w wykopach.

Świadczone usługi wykonujemy w oparciu o wykwalifikowaną kadrę techniczną posiadającą uprawnienia branżowe, solidnie, terminowo, gwarantując wysoką jakość i konkurencyjne ceny.

Zapraszamy do współpracy w wymienionych dziedzinach. Jesteśmy otwarci również na propozycje rozszerzenia działalności o nowe jej formy i kierunki.

Możliwość komentowania została wyłączona.